Pangea-SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR

现场: 勘探总产量
制造商: 慧与
核心数: 220,800
记忆: 0 GB
处理器: 至强E5-2680v3 12C 2.5GHz
互连: Infiniband FDR
性能
Linpack性能(Rmax) 5,283.森林舞会狮子机 TFlop /秒
理论峰(峰值) 6,712.32 TFlop /秒
最大值 4,919,040
高性能CG [TFlop / s] 162.692
能量消耗
功率: 4,150.00千瓦 (已提交)
功率测量等级: 1
软件
操作系统: SUSE Linux Enterprise Server 森林舞会狮子机
编译器: 不适用
数学库: 英特尔MKL
MPI: SGI MPT
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
森林舞会狮子机/2020 56 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
06/2020 49 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
森林舞会狮子机/2019 41 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
06/2019 38 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
森林舞会狮子机/2018 34 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
06/2018 30 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
森林舞会狮子机/2017 21 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
06/2017 19 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
森林舞会狮子机/2016 16 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
06/2016 森林舞会狮子机 SGI ICE X,Xeon Xeon E5-2670 / E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 慧与 220,800 5,283.1 6,712.3 4,150.00
森林舞会狮子机/2015 33 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00
06/2015 29 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00
森林舞会狮子机/2014 21 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00
06/2014 17 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00
森林舞会狮子机/2013 15 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00
06/2013 12 SGI ICE X,Xeon E5-2670 8C 2.600GHz,Infiniband FDR 慧与 森林舞会狮子机0,400 2,098.1 2,296.3 2,森林舞会狮子机8.00